Kapitlu Tlettax 2 Webp.net-compress-image

KAPITLU TLETTAX

Mela , jiena joseph calleja  ghandi 30 sena

Fl – 2015 iffurmajna il-grupp Kapitlu Tlettax.

Ilni nikteb lirika rap kif ukoll ballads ghall-dawn lahhar 17 il-sena …propju kelli 12 meta bdejt inharbex xi lirika.

L-ewwel show li kellna kienet l-istrina  2015 ..id-data li nehhejna il- misthijja u hrigna ufficjalment ghall-pubbliku.

Dwardu Ravelle  il-parti l-ohra  tall- grupp …

Muzicist li jikkomponi ukoll xi muzika ghall-grupp innifsu.

Idoqq il-pjanu /gitarra kif ukoll il-bass guitar.

Barra min hekk karattru li lili jinspirani hafna fil-kitba ..specjalment satirika.

Kellna l-unur li nippartecipaw f’ kuncerti varji

Fostom L-ghanja tal-poplu/Beer fest/Beland Music Festival/Lovin Malta Awards kif ukoll innominati fil- Malta Music Awards  bhala best Hip Hop Act.

KAPITLU TLETTAX

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KAPITLU TLETTAX”

Your email address will not be published. Required fields are marked *